Home » Mededelingen

Wijkcentrum Het Palet is gesloten.

De onderstaande activiteiten gaan, wanneer mogelijk na de corona lockdown naar de volgende locaties:

- Speksteensnijden(beeldhouwen) gaat een gedeelte van deelnemers naar Middelburg       en daardoor is deze activiteit in Vlissingen gestopt

-Tekenen-Schilderen van de maandag gaat naar Speeltuinvereniging Lammerenburg

- Quilten gaat naar een zaal van de vereniging Weyeblik

- De Sjoelvereniging zou zelf een locatie zoeken

- De computer ondersteuning op dinsdag, donderdag en vrijdag is i.v.m. corona tot          nader order gestopt

- Kaartmaken van de dinsdagmorgen is voorlopig gestopt

- 3-D kaartmaken van de dinsdagmiddag is tijdelijk gestopt i.v.m. corona

- Tekenen-Schilderen van de dinsdag gaat een gedeelte van deelnemers naar                     Middelburg en daardoor is deze activiteit in Vlissingen gestopt

- Patchwork gaat naar de vereniging De Burgerij

- Het maanddiner t.b.v. 40 - 50 personen is momenteel gestopt

- De vereniging Shot'68 gaat naar de Speeltuin vereniging Lammerenburg

- Oefenen op de computer is  gestopt

- Kleding maken op donderdag is gestopt

- Houtsnijden op donderdag gaat naar een zaal van de vereniging Weyeblik

- De Fotogroep van de donderdag avond is zeelf naar een andere locatie gegaan

- Country Line Dance is gestopt

- Bingo op de eerste vrijdag avond is gestopt

- Verder is de verhuur aan VVE's, Taalcursussen t.b.v. instromers en een reeks van            andere Verenigingen en Stichtingen komen te vervallen

- Zoals het er nu naar uit ziet gaat het Repair Café en de persoonlijke hulp zoals het        inschrijven voor een huurwoning door op een nog nader aan te geven locatie

 

 

Wanneer er meer bekend is laten we dat u weten