Wijkcentrum Het Palet
gelegen hoek Jozef Israëlslaan - Irislaan

         Welkom op de site

                                van 

Wijkcentrum Het Palet

 Willem Roelofszlaan 2  

4382 TD  Vlissingen

                                               Ingang Irislaan

  www.Wijkcentrum-het-palet.jouwweb.nl

   telefoon:  0118-411273

   voor vragen e-mail aanklikken:    hetpalet@zeelandnet.nl