Wijkcentrum Het Palet gelegen hoek Jozef Israëlslaan - Irislaan is vanaf 1 januari 2021 als gevolg van een raadsbesluit van de Gemeente Vlissingen gesloten. Voor informatie over de activiteiten zie onder het kopje mededelingen.

Wijkcentrum Het Palet

 Willem Roelofszlaan 2  

4382 TD  Vlissingen

                                               Ingang Irislaan

  www.Wijkcentrum-het-palet.jouwweb.nl

   telefoon:  0118-411273

   voor vragen e-mail aanklikken:    hetpalet@zeelandnet.nl